20 tháng 8, 2010

The Sound Of Harmonious Music (produced by a loudspeaker in the corner of the room made their stories still more pleasant)

Tiếng nhạc êm ái (phát do một loa ở góc phòng làm cho các câu chuyện được càng thích thú) - Jason Gibbs (1995)Tôi sáng tạo tác phẩm kéo dài 24 phút 32 giây này theo một mẫu [sample] 6 nhịp thu trên đài phát thanh. Tôi quan niệm rằng mỗi âm thanh có ẩn thực chất ở trong. Quá trình sáng tác của tôi là thể hiện thực chất đó. Tác phẩm có 3 rãnh ghi dành cho flute, 5 rãnh dành cho bassoon, 2 rãnh dành cho clarinet và nhiều âm thanh điện tử.

Tác phẩm này là nhạc nền cho một bài thơ tên là "Transpositional Landscapes" (Các chuyển vị phòng cảnh) do Gilbert Marhoefer soạn cho ban nhạc The Apes of God, Elisa Salasin diễn xướng. Đĩa này được xuất bản năm 2002 cùng với một phim."Transpositional Landscapes" được remix (phối lại) do nhà sản xuất tên là Gavin Hardkiss. Remix trong trường hợp có ý nghĩa là biến đổi cũng nhiều. Sau đây là một bản remix với một đoạn của phim ấy.Amazon vẫn cho bán đĩa này. Và Emusic bán "Transpositional Landscapes" download.

Một điều buồn là nhà thơ và bạn tôi Gilbert Marhoefer đã qua đời 17 tháng 4 năm này.

2 nhận xét:

Vuong Duc Binh nói...

Chào bạn tây bụi!
Bạn viết tiếng Việt khá lắm. Tôi đọc tiếng Anh khá nhiều, nhưng nếu tôi phải viết tiếng Anh (hay tiếng Pháp) chắc không thể nào được như bạn. Tuy nhiên rõ ràng bạn đang viết tiếng Việt bằng cú pháp (syntax)tiếng Anh. Người Việt không viết "Tiếng của nhạc âm ái (The softly sound of music..)" mà viết gọn hơn "Tiếng nhạc êm ái", các thành tố tương đương với "the" và "of" thường được lược bỏ bớt. Cũng tương tự như vậy, tiếng Việt không viết "Tôi có sáng tạo (I have had created...)". Trong tiếng Việt không sử dụng các động từ phụ trợ (auxiliary verb). Chú ý tiếng Việt là ngôn ngữ hướng ngữ cảnh (contextual oriented) chứ không phải ngôn ngữ hướng văn phạm (grammatical oriented) như các ngôn ngữ phương tây, vì vậy nếu trong văn bản (text) đã có các thành tố đủ để xác lập thời điểm hoặc tình huống thì các thành tố ngôn ngữ liên quan có thể và phải bị lược bớt. Bạn cũng nên chú ý các yếu tố Hán-Việt trong tiếng Việt. Người ta hay dùng từ Hán-Việt thay cho tiếng Nôm với những ý niệm trừu tượng để làm cho việc diễn đạt được tinh tế hơn. Ví dụ người ta sẽ không viết "Phong cảnh đổi chỗ" mà sẽ dùng nhóm từ "Các chuyển vị phong cảnh" vì ở đây transpositional là một tính từ (adjectif) chứ không phải là một động từ (verb) và Landscapes ở đây được viết với số nhiều (plural). Ngoài ra "ngâm" thơ là một đặc trưng của cách thưởng thức thơ Việt, trong đó người ta "hát" câu thơ theo một phong cách riêng tùy theo mỗi bài thơ và mỗi vùng địa lý. Điều này không thấy có ở các ngôn ngữ khác. Vì vậy bạn chỉ có thể viết "Elisa Salasin diễn xướng bài thơ của Gilbert Marhoefer". Cho phép tôi biên tập (edit) lại bài viết của bạn nhé:

Tiếng nhạc êm ái (phát ra từ loa ở góc phòng làm cho câu chuyện càng thích thú) - Jason Gibbs (1995)

Tôi sáng tạo tác phẩm kéo dài 24 phút 32 giây này theo một mẫu 6 nhịp thu trên đài phát thanh. Tôi quan niệm rằng mỗi âm thanh có ẩn thực chất bên trong. Quá trình sáng tác của tôi thể hiện thực chất đó. Tác phẩm có ba rãnh ghi dành cho flute, 5 rãnh dành cho bassoon, 2 rãnh dành cho clarinet và nhiều âm thanh điện tử khác.
Tác phẩm là nhạc nền cho một bài thơ tên là "Transpositional Landscapes" (Các chuyển vị phong cảnh) do Gilbert Marhoefer soạn cho ban nhạc The Apes of God,Elisa Salasin diễn xướng. Đĩa này được xuất bản năm 2002 cùng với một phim DVD.
[Image]
"Transpositional Landscapes" được remix (phối lại) do nhà sản xuất Gavin Hardkiss. Remix có nghĩa là có nhiều biến đổi. Sau đây là một bản remix với một đoạn của phim ấy.

Amazon vẫn cho bán đĩa này, và Emusic bán "Transpositional Landscapes" download.

Một điều buồn là nhà thơ bạn tôi Gilbert Marhoefer đã qua đời vào 17tháng 4 năm nay.

/*
Trong bản biên tập này tôi cố gắng giữ cách viết gần với cách viết của bạn (Chuyển vị phong cảnh/Phong cảnh đổi chỗ). Tuy nhiên với ý này trong tiếng Việt người ta chắc chắn sẽ dùng thành ngữ (idiom) "Vật đổi sao dời" hoặc "Dâu bể" để diễn dạt. Cũng như vậy, lẽ ra nên dịch "The sound of Harmonious music..." là "Tiếng nhạc hài hòa..."

*/

/*
Tôi cảm ơn bạn vì đã chịu khó đọc hết comment này của tôi và không phiền vì tôi đã biên tập lại bài viết của bạn.
*/

tây bụi nói...

Tôi cám ơn bạn Vương Đức Bình có bỏ thì giờ đọc bài của tôi và góp ý sửa lại Việt ngữ của tôi. Tôi cố gắng viết tiếng Việt để được học tập thêm, nhưng Việt văn của tôi tiến bộ rất chậm.

Gần như các ý kiến của bạn đã làm cho bài của tôi đọc hay hơn.

Tôi nghĩ rằng câu "Vật đổi sao dời" không đúng ý nghĩa của "Transpositional Landscapes." Landscapes ở đây thật sự là phòng cảnh. Transpositional có ý nghĩa là một tâm trạng (trong trí tưởng tượng hay qua một chuyến đi nhanh) cảm thấy rằng các phòng cảnh, các địa vị đang dần biển đối thành một phòng cảnh khác.

Từ "hài hòa" cũng hợp lý - nhưng hình như có chất triết học một chút? Harmonious trong trường hợp có ý nghĩa hài hòa và cân đối nhưng harmonious cũng phải có ý nghĩa là dễ nghe, du dương.

Tôi rất vui nhận bất cứ ý kiến nào có chất xây dựng, vậy tôi cám ơn bạn Vương Đức Bình một lần nữa.