13 tháng 8, 2010

Đại chúng không lời

American workers cannot compete with Chinese. This has much less to do with any cultural factor, it's not so much because we're less industrious or disciplined, we can't compete simply because we're not slaves. Transplanted to America, a Chinese wouldn't be able to compete with his clone in China. China is a totalitarian country where unions are disallowed, and this helpless, disempowered work force is exactly what the Capitalists want. Hence the seemingly odd marriage between corporate bosses and these "Communists." The real meaning of globalism, its true aim, is to exploit as ruthlessly as possible the workers, and also the environment, the earth, so that a few fat cats at the top can become insanely wealthy.

Các công nhân Mỹ không thể cạnh tranh với các công nhân Trung Quốc. Việc này thuộc rất ít về yếu tố văn hóa nào, và không phải vì chúng ta kém về tính siêng năng hay kỷ luật bao nhiêu. Chúng ta không thể cạnh tranh vì lý do đơn giản là chúng ta không phải là dân nô lệ. Nếu được di cư ở đất Mỹ một công nhân Trung Quốc sẽ không thể cạnh tranh với bản sao của mình còn ở Trung Quốc. Trung Quốc là một nước chuyên chế, nơi mà các công đoàn bị cấm, và lực lượng lao động vô quyền, vô lực này được theo đúng ý muốn của các nhà tư bản. Vì thế mà có cuộc kết hôn kỳ quặc giữa các ông trùm của các công ty và những "nhà cộng sản" này. Nghĩa thật của chủ nghĩa toàn cầu, mục đích chính của nó, là bóc lột bằng cách tàn nhẵn nhất các công nhân cùng với môi trường và trái đất này để một số ít các con mèo ú ở phía trên có thể thành giàu có đến mức điên cường.

trích: Linh Đinh, "Wordless masses," Common Dreams.org 10 tháng 8 2010.

Linh Đinh là một nhà văn Mỹ gốc Việt có đi "thực tế" trong xã hội Mỹ để tìm hiểu về tình hình bị những người trong xã hội bị loại bỏ trong quá trình toàn cầu hóa. Ông có soạn một blog với những bức ảnh chứng minh bằng tình hình này.

Không có nhận xét nào: