4 tháng 7, 2010

Giao hưởng chim bình minh

Chim hót sáng sớm hôm nay ở quê nội. Chiều về thành rồi.

Không có nhận xét nào: