Ngày 05 tháng 07 năm 2010

Nấm rừng


Trong ảnh dưới có phải là một cành củi khô?
Hay một con rắn đen?
Bấm ảnh để thấy rõ.

Không có nhận xét nào: