20 tháng 5, 2009

yooouuutuuube

Có một biến thể mới của youtube là yooouuutuuube. Yooouuutuuube thì cho xem từng khuôn cùng một lúc. Dưới đây là một số thí dụ.

Cửa mở trong tàu điện hầm


Đêm pháo hoa

Nhìn lên cây cao

Ao thủy triều

Không có nhận xét nào: