1 tháng 5, 2009

Sau khi anh ra đi

After You've Gone - Sau khi anh (em) ra đi (Henry Creamer & Turner Layton)

Now listen honey while I say
Nghe đây anh những lời em nói
How can you tell me that you're going away?
Sao mà anh nói rằng anh sẽ ra đi
Don't say that we must part
Đừng nói rằng chúng ta phải chia tay
Don't break my achin' heart
Đừng vỡ lòng xót xa của em

You know I love you true for many years
Anh biết em yêu anh thật lòng nhiều năm
Love you night and day
Yêu anh ngày và đêm
How can you leave me
Sao anh nỡ đi xa em
Can't you see my tears?
Sao anh không thấy nước mắt em
So listen while I say
Này nghe lời em nói:

After you've gone and left me cryin'
Sau khi anh đi và để em khóc
After you've gone there's no denyin'
Sau khi anh đi không thể phủ nhận
You'll feel blue, you'll feel sad
Anh sẽ chán nản, anh sẽ sầu
You'll miss the dearest pal you ever had
Anh sẽ nhớ bạn thân nhất đời anh

There'll come a time
Một ngày sẽ đến
Now don't forget it
Này anh chớ quên
There'll come a time
Một ngày sẽ đến
When you'll regret it
Khi anh hối tiếc
Someday when you grow lonely
Một ngày nào đó khi anh thành cô đơn
Your heart will break like mine
Tim anh bị sẽ vỡ như tim em
And you'll want me only
Và anh sẽ chỉ ước đến em thôi
After you've gone
Sau khi anh đi
After you've gone away
Sau khi anh ra đi

After you've gone, there'll be no sighin',
Sau khi anh đi, em không còn than thở
After you've gone, there'll be no cryin'.
Sau khi anh đi, em sẽ không khóc nữa
You'll feel blue, you'll feel sad,
Anh sẽ chán nản, anh sẽ sầu
You'll miss the best pal you ever had.
Anh sẽ nhớ bạn thân nhất đời anh
There'll come a time, now don't forget it,
Một ngày sẽ đến, này anh đừng quên
There'll come a time, now don't regret it.
Một ngày sẽ đến, này anh đừng hối tiếc
Oh, babe, look what you're doin',
Anh ơi, hãy tự nhìn anh làm gì đây,
You're tryin' to drive me to ruin.
Có phải anh muốn làm cho em bị tiêu tan
After you've gone, until you've gone away.
Sau khi anh đi, đến khi mà anh ra đi.

Locust Street là một mp3-blog về nhạc phổ thông có chất tri thức. Mới đây blog này có một bài về bài ca "After You've Gone." Trên blog có 30 bản của bài ca này được thu âm từ 1918 đến 2005. Còn tác giả của blog này phân tích từng bản.

"After You've Gone" một bài ca được "thọ" hơn 90 rồi là rất tiêu biểu của nhạc phổ thống Mỹ. Còn nhiều ban nhạc jazz, pop có biểu diễn bài ca này.

In fact many would consider "After You've Gone"...the first truly modern popular song because of the way its lyrics focused on personalized emotions rather than abiding by the conventional ballad technique of relating a mini-story. (trích lời Willy Lee Umphlet)

Thật ra nhiều người sẽ coi "After You've Gone" là bài ca tân thời ban đầu bởi vì phong cách của lời ca nhằm vào xúc cảm cá nhân chứ tôn trọng kỷ thuật ballad cổ truyền mà vốn kể lại một chuyện-mini.

Không có nhận xét nào: