29 tháng 4, 2009

Chợ Bồ Sao

Chợ Bồ Sao ven Quốc lộ 2 (hay phải gọi là Quốc lộ 2 cũ?). Tháng 11 2007.
DSC04634 by you.
DSC04632 by you.
DSC04633 by you.
DSC04635 by you.
DSC04636 by you.
DSC04639 by you.
DSC04638 by you.
DSC04637 by you.
DSC04641 by you.
DSC04640 by you.

Không có nhận xét nào: