1 tháng 4, 2009

Hà Nội tháng 5 1983

Trong lĩnh vực hình ảnh thì hình như Hà Nội có một thời carte postale (bưư thiếp) đen trắng và có thời bây giờ. Tôi rất vui khi nào mà tìm ra những bức ảnh giai đoạn ở giữa (từ 1945-1990 chẳng hạn)

Một nhà nghiệp ảnh của tạp chí Life (Đời sống) Alex Bowie đã được đi Hà Nội tháng 5 1983.
conhonme by you.

Ảnh này cho xem một Hà Nội yên tĩnh, giản dị.

nhahang1983 by you.

Khách sạn / Nhà hàng Bođêga hơi bị sang trọng đây. Phim "Nổi gió" có cảnh với ban nhạc của Toán Xồm chơi nhạc Vanh-tuya trong phòng này. Trong vòng 26 năm không biết phòng này có được sơn lại. Khách sạn này được giữ nguyên như một di tích thời bao cấp.

TauDienDinhTienHoang by you.

Khi tôi đến Hà Nội lần đầu tàu điện này không còn. Nhưng con tàu điện này tiêu biểu của một Hà Nội không bao giờ trở lại.
streetorphans1983 by you.

Theo website của Life đây là "Street orphans sleeping rough in the old quarter of Hanoi, Vietnam, 24th May 1983" (Các đứa mồ côi đường phố ngủ thô sơ trong khu phố cổ Hà Nội). Ở 1983 tình hình nông thôn gần như nạn đói. Hình như dân quê không bị đuổi ra.

Không có nhận xét nào: