29 tháng 4, 2009

There Was A Time

Video nay rất đặc sắc quay năm 1968. James Brown là một người vua - mọi người đều nhận biết rằng ông là King Of Soul. Thời xưa (và hiện nay) các nhà lý luận âm nhạc ở VN hay chê và sợ một loại nhạc gọi là nhạc "giật gân." Đây là nhạc giật gân. Xin các bạn đừng sợ.

Nhạc giật gân là nhạc có tiết tấu mạnh và phức tạp. Nhạc của James Brown rất gần với nhạc Châu Phi. Nhạc này hay sử dụng đến "xướng xa" (call and response). Một yếu tố nữa là một cái mà Kwabena Nketia (một người thầy của tôi) hay gọi là intensity factor (yếu tố cường độ) - các người biểu diễn sử dụng cường độ âm thanh một cách rất kịch tính và gây ấn tượng.

Về lời ca thì không có gì đáng kể cho mấy. Toàn là không khí - "feelin' good." Ông kể chuyện về nơi quê là Augusta ở bang Georgia - miền Đông Nam ở Mỹ. Ông kể chuyện về các điệu múa đã thịnh hành một thuở - điệu Mashed Potatoes, the Jerk, the Camel Walk, và đặc biệt nhất điệu "James Brown." Rồi ông múa. Múa rất điêu luyện - như lên đồng.

Đã có một thời nhạc Soul đã được phổ biến ở Việt Nam. Chắc một số người 4x, 5x ở Sài Thành còn nhớ một thời như thế. Có Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hát một cách khá hiểu biết, và ban nhạc của Trần Trịnh dàn dựng rất đúng. Lời ca hơi khó dịch vì sử dụng đến một ít tiếng lóng người da đen.


There Was A Time - Đã có một thời như thế (James Brown)

Alright, alright

Được rồi
There was a day, there was a time
Đã có một ngày, đã có một thời
When I used to play
Khi tôi hay chơi
There was a time when I used to play
Đã có một thời mà tôi hay chơi
But take me now, baby, don't worry about later, good God
Nay chấp nhận tôi em ơi, đừng lo đến thời sau, trời ơi
Teach the dance I used to do
Dạy điệu múa tôi đã hay làm
They call it the Mashed Potato [kêu]
Người ta gọi là Khoai Tây nghiền

Feelin' good, feelin' good
Phê lắm đây
There was a dance, they call it the Jerk
Đã có một điệu múa, người ta gọi là Giật
Everybody relax and watch me work [kêu]
Mọi người nghỉ xem tôi làm việc
Feelin' good, feelin' good
Phê lắm đây
In my hometown where I used to stay
Ở quê tôi nơi tôi đã ở
The name of the place is Augusta, GA
Tên chốn ấy là Augusta, GA
Down there we have a good time
Ở dưới đó chúng tôi chơi rất vui
We don't talk
Chúng tôi không trò chuyện
We all get together, any kind of weather and we do [What] the Camel Walk
Chúng tôi sum họp, bất cứ thời tiết nào và nhảy [Thế nào?] điệu Lạc Đà Đi Dạo

There was a dance that I used to do
Đã có một điệu múa mà tôi hay làm
The name of the dance
Tên điệu múa ấy
They call it Boogaloo
Người ta gọi là Boogaloo
I may not do the dance as well as you
Có lẽ tôi không múa hay bằng bạn
But baby, you can bet your bottom dollar
Nhưng em ơi, bạn có thể hoàn toàn chắc chắn
That you never hear me holler
Sẽ không bao giờ nghe tôi kêu ca
I do the best that I can do
Tôi sẽ làm hết khả năng của tôi

There was a time, sometimes I dance
Đã có một thời như thế, có khi tôi múa
Sometimes I dance, sometimes I clown
Có khi tôi múa, có khi tôi đùa hề
But you can bet you haven't seen nothing yet
Nhưng các bạn hoàn toàn chưa bao giờ xem gì
Until you see me do the [what] James Brown
Đến khi thấy tôi làm điệu múa [Thế nào?] James Brown

Không có nhận xét nào: