28 tháng 5, 2009

Rock Hà Nội Rumba Cửu Long: Câu chuyện âm nhạc Việt Nam


Xin báo cáo cho các bạn đọc ở hải ngoại rằng sách của tôi (Nguyễn Trương Quý dịch) -- Rock Hà Nội Rumba Cửu Long: Câu chuyên âm nhạc Việt Nam (Nxb Tri Thức, 2008) -- được phân phối do Nhà Sách Tự Lực ở Westminster, California. Họ làm e-commerce theo điạ chỉ Tự Lực Mall.

1 nhận xét:

Lung Vu nói...

Nhà anh sắp đi Việt Nam chưa?