1 tháng 6, 2009

New Profile

Có vẻ như Yahoo 360 sắp mai một đi. Yahoo 360 đã giúp tạo ra một công đồng nhộn nhịp một thuở. Là một người nghiên cứu tôi lo rằng nhiều thông tin có giá trị sẽ mất luôn. Yahoo 360 có phản chiếu về xã hội Việt Nam một cách đặc biệt.

Như vậy tôi xin các bạn lưu trữ lại các bài viết trên cái New Profile của Yahoo. Tôi có làm như thế rồi - làm ra thì dễ thôi. New Profile của tôi ở đây. Các bài blog cũ của tôi ở đây.

Tôi không có ý phát triển trang web Yahoo cho nhiều. Các bạn cứ hãy đến với taybui.blogspot.com

Không có nhận xét nào: