Ngày 05 tháng 06 năm 2009

Thiên ThaiCác bà tập thể dục buổi sáng bờ Hồ 6 giờ sáng thứ bảy 6 tháng 6 2009

Không có nhận xét nào: