6 tháng 5, 2016

tranh lục bát về đời sống Sài Gòn (1975)Cười đùa xe chạy hàng ba
Không vào Bệnh viên, cũng ra Nhị tỳ

nguồn: Giải Phóng (bộ mới) #1 22 tháng 7 1975, tr. 4

Ngoài đường xe cộ lại qua...
Bày bán nghẻn lối rất là hiểm nguy!

nguồn: Giải phóng (bộ mới) #2 23 tháng 7 1975, tr. 4.

Trước sau cũng đến bận mình
Đẹp chi cái cảnh lách mình chen nhau!

nguồn: Giải phóng (bộ mới) #3 24 tháng 7 1975, tr. 4

Chê người được giải phóng?  Giống như chê người thủ đô giải phóng.

Không có nhận xét nào: