5 tháng 5, 2016

Đừng chết nhé, ta ơi! (Don't Die, I Tell Myself) - Hà Thúc Sinh (1980)

Đừng chết nhé thơ ơi khi mình cần thơ lắm
Don't die poems, oh I need poems so much
Dù thơ đã lao lung tả tơi
Though poems have imprisoned and left me ragged
Hãy như dao nhọn để mình còn vũ khí chơi quân thù
Be like a sharp knife so I'm still a weapon at play with the enemy army
Mớ khoai hư này cầm hơi với nhau để nhớ
This bundle of rotten potatos, held back to remember

Đừng chết nhé chơi ơi khi mình cần chim lắm
Don't die, pleasure when I really need a bird
Dù chim đã lao lung tả tơi
Though the bird is truly imprisoned and ragged
Hỡi chim trong lồng
Oh bird in a cage
Vì mình làm ơn hót cho bi hùng
For me you done the favor of singing for sad majesty
Trái tim xin tặng mà nuôi lấy thân giam cầm
My heart, please give and take care of a body in detention

Đi trên dây đời nuôi nụ cười vẫn tươi
Going on life's string, fostering a smile that's still fresh
Sống chết do trời nuôi thù ta hát thôi
Living, dying depends on heavens, fostering our hatred and we sing
Hát cho tan mối sầu đời như muông thú
Sing to disperse the sadness of life like an animal

Đừng chết nhé ta ơi
Don't die, I tell myself
Gánh nặng cười đi tới dù gông xích lao lung tả tơi
Burden heavy, just smile going forward, though the chains make you imprisoned and ragged
Hỡi tim trong ngực
Oh, heart in my chest
Vì ta làm ơn giữ cho máu hồng giữ cho căm hờn một mai phá tan cơn buồn
For I please ask to hold on to red blood, hold on to hatred, one day break away the sadness

nguồn: Sáng tạo: Thư viện Văn học Nghệ thuật 22 tháng 6 2015


Người ở trại tập trung cải tạo không biết bao giờ sẽ được thả.  Như vậy phải tự nhủ mình tìm một lý do để tồn tại.  Một tác giả văn chương thì cần đến chữ, cần đến thơ.  Cụm chữ thành thơ phải sắc như một vũ khí để trả thù.  Tác giả là như chim trong lồng cứ phải hót.  Nó "hót cho bi hùng" - người tù bi hùng hát nhạc vừa buồn, vừa uy nghi.

Trời nuôi hận thù, hát nhạc buồn uy nghi là "hát cho tan mối sầu đời như muông thú."  Hát để giữ tinh thần.  Không chết nghĩa là "giữa cho máu hồng giữ cho căm hờn."  Kết quả của giáo dục cải tạo là căm hờn và "cơn buồn."

Không có nhận xét nào: