26 tháng 5, 2016

2 bài thơ Tổng thống Obama thăm Hà Nội của Dân Huyền (2016)

1- Tổng thống Mỹ Obama
American president Obama
Đến Hà Nội thưởng thức quà Việt Nam
Came to Hanoi, enjoyed a Vietnamese snack
Bún chả chẳng phải quà sang
Noodles with grilled meat isn't a noble snack
Mà quà dân tộc dân gian bao đời
But a snack of the people for many ages
Tổng thống khoái chí ngồi xơi
The President is satisfied to sit and imbide
Uống bia Hà Nội vui cười với dân
He drinks Hanoi beer, happily laughing with the people
Một Tổng thống rất dễ gần
A president who's very sociable
Biết chọn bún chả là thần quà quê.
Knew to chose noodles with grill meat, the homeland's wonderful snack


2- Hàng bún chả Lê Văn Hưu
The Lê Văn Hưu noodle with grilled meat stand
Tối nay tấp nập dập dìu người ăn
Tonight it's bustling with diners
Lại được đón bạn tri âm
Able to great a bosom friend
Tổng thống Mỹ thành người thân của mình
The American president has become our close friend
Ông ăn bún chả ngon lành
He eats delicious noodles with grill meat
Uống bia Hà Nội cũng sành điệu ghê
Drinks Hanoi beer, what a connoisseur
Obama ai cũng mê
Obama, everyone's crazy about him
Gần dân vui chuyện chẳng hề cách ngăn.
Close to the people, happily conversing, never kept apart

DÂN HUYỀN - đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 24 tháng 5 2016

Cách làm chính trị Mỹ khác với Việt Nam.  Dù lớn lên trong hoàn cảnh nào, làm nghề nào trước khi lên chức, một chính trị viên Mỹ phải tìm cách để đi gần dân thường.  Một chính trị viên Mỹ phải làm những cử chỉ chứng minh rằng mình là một người dễ gần, một người mà các người bỏ phiếu muốn gặp và nói chuyện và uống bia với nhau.  Một chính trị viên Việt Nam không cần thiết phải làm như thế.

Không có nhận xét nào: