29 tháng 4, 2016

chương trình nhạc tại Trường Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng 12 1975

Chương trình ấy gồm những tác phẩm sau:

"Bình bán" - Trương Hữu Lang soạn lại cho 7 đàn tranh

Chung một niềm tin của Xuân Khải soạn cho đàn nguyệt + đàn tranh

"Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" của Hoàng Hiệp soạn lại cho đàn tranh và đàn piano (của Nghiêm Phú Phi)

Haydn Trio soạn lại cho kèn flute, oboe và clarinet

Fantaisie của Romain Worschech viết cho đàn guitar

Haydn "Allegro" soạn cho 2 đàn guitar

"Tình ca" của Hoàng Việt

"Thành phố hoa phượng đỏ" của Lương Vĩnh

"Kéo thuyền trên sông Vôn-ga", dân ca Nga, giọng hát với piano đệm

Chaconne của Vitali cho violin và piano

Sonata số 21 của Beethoven cho piano

Trio số 1 rê thứ của Mendelssohn cho violin, cello and piano

"Bóng cây Kơ-nia" của Phan Huỳnh Điểu, giọng hát với piano đệm

"Chào anh giải phóng quân" của Hoàng Vân, giọng hát với piano đệm

Mozart Serenade số 6 cho dàn nhạc giây


nguồn: Ca Lê Thuần, "Thêm một cố gắng mới," Giải phóng (bộ mới) #130 17 tháng 12 1975, tr. 3


Ca Lê Thuần phê bình tốt.  Ông giải thích các tác phẩm, nhưng ông không đánh giá cách biểu diễn.  Chương trình này gồm nhạc truyền thống (truyền thống cải biên), nhạc cổ điển và chính thống theo kiểu truyền thống hay cổ điển.

Nhạc cổ điển là của giai cấp tiểu tư sản.  Nhạc truyền thống là của dân.  Nhạc chính thống là của nhà nước.  Nổi bật là Nghiêm Phú Phi soạn phận đệm của "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" đàn tranh hòa với dương cầm.

Không có nhận xét nào: