28 tháng 4, 2016

Le marché aux voleurs (Chợ cho tên trộm) - hình ảnh từ Vietnam 1975. Les derniers jours de Saigon
Sàigòn tháng 5 1975

Độ điện tử giải trí như radio, TV, máy thu thanh, loa bán ở chợ đen.  Các máy chắc sẽ thành thắng lợi phẩm của lính cụ Hồ.

Vietnam 1975. Les derniers jours de Saigon from Jacques T. on Vimeo.

Không có nhận xét nào: