21 tháng 4, 2016

Mít tinh hoan nghênh thành công rực rớ của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ Quốc - Hà Quang Phương (1975)


nguồn: Giải phóng (bộ mới) #110 (23 tháng 11 1975), tr. 4.


Chỉ có người trẻ, đẹp, chủ yếu là các cô gái ăn mặc rất hợp mốt.  Có lẽ các chàng trai được mời đi cải tạo.

Không có nhận xét nào: