16 tháng 3, 2016

Thói quen nhà nghề (Professional Habit) - Trần Hà (1956)

nguồn: Văn Nghệ 17 tháng 5 1956, 8

Nhạc sĩ: -- Mợ cứ hết nữa đi... tôi đang cần cảm xúc để viết bài đại hợp tấu "cơn phong ba."

Composer: -- Keep yelling mother... I need emotions to write a great music work "the tempest."

Không có nhận xét nào: