7 tháng 3, 2016

tấm ảnh tháng 1 1968 từ Ronnie Markell Collection


nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: