Ngày 07 tháng 03 năm 2016

tấm ảnh tháng 1 1968 từ Ronnie Markell Collection


nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: