26 tháng 3, 2016

Music In American Life: Theory and Critique (Nhạc trong đời sống Mỹ: Lý thuyết và bình phẩm)

Một tác phẩm nhạc điện tử của tôi và Steve Knopoff thực hiện cách đây 30 năm. Thực ra nhạc nào cũng ồn ào, lặp đi lặp lại nhưng từ từ biến đổi cái gì nào đó khác.

Không có nhận xét nào: