14 tháng 3, 2016

Cuồng vọng tình nhân (A Lover's Crazy Hopes) - Đinh Hùng (1973?)

Đôi ta yêu nhau không hợp đồng,
We two love another uncontractually
Không cần biên lai mà thương mong.
No need of a receipt, we eagerly love
Tình chúng mình say như rượu mạnh,
Our love is drunk like hard liquor,
Chiếc hôn dài như ba mùa đông.
Deep kisses lasting three winters.

Đôi môi trao nhau không ngại ngần,
Pairs of lips consigned without hesitation,
Hai vòng tay ôm đừng phân vân.
Arms embracing unwaveringly
Lòng chúng mình rung như điệu nhạc,
Our hearts stirred like a melody
Chiếc hôn dài như ba mùa xuân.
Deep kisses lasting three springs

Tiếng hát này như lời trăng sao,
This song is like words of the stars and moon
Tiếng hát này đưa hồn lên cao.
This song sends our souls up high.
Em có hồi môn là má đào
You have a dowry of rosy cheeks
Anh có ngọc châu là chiêm bao.
I have gems in my dreams.

Tuy không nhân tình, chưa sống chung,
Although we are not companions, have not lived together
Mà thương vẫn thương hơn vợ chồng.
Yet our feelings more than those of a husband and wife.
Lời hứa một đêm thành Định Mệnh,
One night's promise becomes Destiny,
Sao môi kề môi còn hư không?
How can adjacent lips be yet empty?
Sao tay trong tay còn viễn cách?
How can hands clutched in hand be distant?
Ánh trăng nào thay anh động phòng?
What moonlight takes the place of my nuptial chamber?

Anh không yêu Em như vợ hiền,
I don't love You like a gentle wife,
Không cần băng nhân mà nên duyên.
No need for a matchmaker for us to made for each other.
Chẳng có hôn thư cùng khế ước,
No marriage license or contract,
Thương nhau như đôi chim vành khuyên.
We love one another like a pair of white-eyed birds.
Hòa nhịp đôi tim, hòa nhịp thở,
Our hearts beat as one, we breathe as one,
Kết giấc mơ xanh ngoài vô biên.
Bound in a youthful dream, into the boundless

Anh có riêng Em là phi tần
Having you alone is like having a king's concubine
Em có riêng anh là minh quân.
Having me alone is like having an enlightened king
Ngai vàng đôi ta kề nhật nguyệt,
Our golden throne is next to the sun and moon
Giang sơn đôi ta ngoài tục trần.
Our realm is beyond the mortal world

Ngày mai, ngày mai tàn đêm xuân,
Tomorrow and tomorrow wane in a spring evening
Nhưng yêu càng yêu thêm bội phần.
But to love, love ever many more times.
Em sẽ lấy chồng, thành thiếu phụ,
You'll get married, become a young bride,
Anh vẫn coi Em là tân nhân…
And I'll see You as a new bride...

nguồn: Tiếng Ca Bộ Lạc (Sài Gòn: Lửa Thiên, 1973) trích từ Nhi Linh blog

Không có nhận xét nào: