17 tháng 3, 2016

Chuyện loài hoa dang dở (The Story of a Kind of Unfinished Flower) - Y Vũ (1970)

 

flamenco guitar intro...

Bolero

Trang Mỹ Dung

Đọc xong trang sách cuối hồn rưng rưng nước mắt khóc loài hoa tím thương đau
Finishing the last pages of a book, my soul soaked with tears, crying for a pained purple flower

Giang Tử

Một loài hoa dở dang
A kind of unfinished flower
Một tình yêu tan vỡ cách chia chi đôi đường đời.
A shattered love separated into a pair of life paths.

Trang Mỹ Dung

Còn gì đâu gì đâu gió rung cây lá sầu réo gọi tên ý trung nhân.
What's left, what's left at all, the wind shakes the tree, sad leaves call out the name of the betrothed.

Giang Tử

Có ai hay chuyện cũ, chuyện màu 'Pensée' tím, hoa nhung nhớ vào tim
Does anyone know the old story, the story of purple Pansy, a longing flower that enters the heart

Trang Mỹ Dung

Người con trai trong sách 
The fellow in the book
Chiều kia bên suối vắng sánh cùng vai bóng giai nhân.
On that afternoon by the deserted stream, side by side with the beauty's shoulder.

Giang Tử

Chuyện trò trong tình yêu
Chatting in love
Nàng với tay muốn hái cánh hoa nơi lưng chừng bờ.
Her with hands that want to pluck the blossom half-way from the shore

Trang Mỹ Dung

Và chàng trai vì yêu, cố vươn tay giữa giòng, hái cành hoa tím cho ai!
And the fellow, for love he stretches his arms out in the current, plucking the purple flower for someone!

cả hai

Lỡ chân sa giòng suối, và vùi chôn theo với khối tình đang đắm say.
By accident he lost his feet in the stream's current, and was buried with vast love in full passion.

Giang Tử

Ôi trông cánh hoa kia 
Oh look at hither blossom
Tim héo hon thêm 
Its heart has faded more
Ân tình chàng còn vẹn.
His goodwill is still intact.

Trang Mỹ Dung

Nhưng anh đã ra đi.
But he has gone.
Như khói mây tan
Like dispersing clouds
Biết bao giờ còn về.
Who knows when he'll return.

Giang Tử

Ôi! Hoa tím 'Pensée' 
Oh! Pink Pansy
Nhung nhớ dâng lên, đã thành màu tưởng niệm.
Longing floods upward, it's become a memorial hue.

Trang Mỹ Dung

Bao ân ái trao nhau nay đã phôi phai với linh hồn người tình.
So much love shared together has now faded with the lover's soul.

Giang Tử

Hoàng hôn chưa tắt nắng 
Dusk's sunlight is not yet extinguished
Nàng hay ra suối vắng, đứng nhìn giòng nước trôi xa
She often goes to the deserted stream, stands looking at the current flowing to the distance
Tưởng niệm cho tình xưa 
A memorial to a love long ago
Và màu hoa tím đó, đã ăn sâu trong lòng người
And that purple flower, it's gone deep into someone's heart

Trang Mỹ Dung

Từng chiều qua chiều qua 
Evening after evening passes
Sắc hoa xưa vẫn còn. 
The flower's glow remains.
Bóng người xưa đã ra đi.
The shadow of someone long ago has left.

cả hai

Xót cho duyên tình cũ 
Pained for the old destined love
Nhìn màu 'Pensée' tím, khẽ gọi hoa nhớ nhung.
Looking at the purple Pansy's hue, softly calling a flower of longing

nguồn: Y Vũ, "Chuyện loài hoa dang dở," (Sài Gòn: Tác Giả, 1970).


Trang Mỹ Dung và Giang Tử thâu cho đĩa Asia Sóng Nhạc 1065/2233. Cấp phép được hát ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt ngày 21 tháng 10 2013.

Hai giọng, hai cách nhìn.  Lời ca của chàng tỏ sự an ủi, ca ngợi cái đẹp, nói đến sự tồn tại.  Lời ca của nàng tỏ ra nỗi buồn, sự mất mát, nói đến sự kết thức.

Chàng bị "lỡ chân sa giòng suối" bị "và vùi chôn."  Nàng rằng: "Biết bao giờ còn về."  Chàng được tưởng niệm bằng "giòng nước trôi xa" và "màu hoa tím."  Hoa đó "ăn sâu trong lòng người."  Nhưng nước trôi đi luôn, hoa phải phai màu.

Chắc chàng là chiến sĩ ngã xuống.  Nàng cố giữ kỷ niệm.  Lính nghe bài ca sẽ biết rằng mặc dù có thể chết ở chiến trường sẽ có nàng nhớ đến mình.

Không có nhận xét nào: