16 tháng 10, 2015

tấm ảnh tháng 3 1968 ở Quy Nhơn / Bình Định từ Ronnie Markell Collection


nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: