14 tháng 10, 2015

nữ diễn viên Tuyết Mai (1974)


nguồn: Giải phóng (bộ 2) #8, bia

như trên, tr 4.


Trước 1975 phong cầm hay accordéon là nhạc cụ đặc trưng của nhạc kháng chiến.  (Một thiếu sót lớn của bài wikipedia về phong cầm là không nhắc đến vai trò của phong cầm trong nhạc cách mạng Việt Nam)

Trong ảnh màu ở trên Tuyết Mai đang chơi hợp âm E bảy át (E G# B D) với thêm nốt C.  Nốt C là quãng nghịch trong hợp âm.   Như vậy nghệ sĩ ấy chỉ đang ngồi ở thư thế và không chơi nhạc. Trong ảnh trắng đen ở dưới Tuyết Mai chơi hợp âm E thứ.  Nhiều bài ca Việt gốc từ dân ca tựa vào các hợp âm thứ.

Tuyết Mai chơi phong cầm hiệu Weltmeister của Đông Đức, nghĩa là phong cầm của giới cộng sản.

Không có nhận xét nào: