9 tháng 10, 2015

tấm ảnh Qui Nhơn Tết Mậu Thân (1968) từ Ronnie Markell Collection
Đài Phát Thanh Qui Nhơn
nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive

Ronnie Markell phụ thuộc vào ngành Cảnh Sát Quân Sự kiểm sát buôn lâu và sinh hoạt trụy lạc.  Trong trận đánh ở Qui Nhơn thời Tết Mậu Thân ngành Cảnh Sát là lực lượng chủ yếu (cùng với lính Hàn Quốc) chống lại.


trích từ tranh của Vietnam Center and Archive:

2072 slides (1967-1968) document Ronnie Markell's service with the 127th MP Company. This collection includes 200 slides of the Tet Offensive in Qui Nhon. Biographical Note Ronnie Markell was born in Massena, New York in 1947. He was drafted into the US Army and served 11 months in the 93rd MP Battallion at Fort Bragg, North Carolina. Markell then served with the 127th MP company in Vietnam and was stationed in Qui Nhon. As an MP in Vietnam, he covered vice squad and black market activities. After his discharge in 1968, Markell completed college and worked for General Motors.

Không có nhận xét nào: