30 tháng 10, 2015

tấm ảnh Nha Trang từ Jeanne Christie Collection (1967)


nguồn: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: