15 tháng 9, 2012

tấm ảnh từ Nguyen Q Binh Collectionnguồn: Nguyen Q Binh Collection, Vietnam Archive and Museum

Mục lục Nguyen Q Binh Collection là:

* Less than one quarter of a linear foot of documents, a photographs, and a set of dog tags document Binh Q. Nguyen's service in the ARVN 18th Infantry Division during the Vietnam War.

Tiểu sử:

* Binh Q. Nguyen served in the ARVN 18th Infantry Division during the Vietnam War.

Vietnam Archive and Museum có rất ít tư liệu về lính Việt Nam Cộng Hòa.  Chưa biết nhiều chi tiết về ông Bình (hay Bính?) này.  Ông thuộc Sư đoàn 18 và tham gia cuộc nội chiến Việt Nam.  Và ông được chụp ảnh lúc được ngồi nghỉ thưởng thức một ly cà phê phin.

Không có nhận xét nào: