6 tháng 9, 2012

ca nhạc Sài GònCó vẻ như đây là một ban nhạc thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa?  Các nhạc công mặc quần áo kiểu ấy.  Ở trên băng có chữ Thương Hải - Thuyền.  Chữ ở dưới không rõ.  Cũng có vẻ như có ba loại nhạc - nhạc tình cảm (với cô mặc áo dài trắng), nhạc kích động (với chú mặc quân phục), với nhạc dân gian (với cô mặc vải màu hồng).

Ban nhạc này có 2 guitar, 1 guitar basse / contrabasse, trống, accordeon, và clarinet / saxophone.

Nguồn: George P. Morgan CollectionVietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: