22 tháng 9, 2012

tấm ảnh Nha Trang, Đà Lạt từ Warren G. Reed Collection


Nha Trang
 
chợ ở Nha Trang giờ trưa
 
đường phố Nha Trang
 

khu phố Đà Lạt
 
Chợ ở Đà Lạt
 
Xích lô ở Nha Trang
 
Đà Lạt
 
Hồ Xuân Hương, Đà Lạt
 

nguồn: Warren G. Reed Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: