22 tháng 9, 2012

tấm ảnh Nha Trang, Warren G. Reed Collection


đường Lê Văn Duyệt, Nha Trang
 
Xích lô Nha Trang
 
các cậu bé Nha Trang
 
Chợ ở Nha Trang
 
cánh đồng ở gần Cam Ranh

Nguồn: Warren G. Reed Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: