21 tháng 9, 2012

tấm ảnh từ Warren G. Reed Collection
Sài GònCheo Reo

các con trầu gần Cheo Reo (Ayun Pa, Gia Lai)

nguồn: Warren G. Reed Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: