Ngày 04 tháng 08 năm 2012

tấm ảnh từ John Hauge CollectionPhụ nữ làm việc ở đồn Mỹ.  Nguồn: John Hauge Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: