Ngày 13 tháng 08 năm 2012

tấm ảnh từ George H. Keiling Collection, phận 2

 

quán bar cho lính Mỹ, An Khê
 


nguồn: George H. Keiling Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: