7 tháng 8, 2012

tấm ảnh từ Franklin (Nick) Nickerson CollectionNguồn: Franklin (Nick) Nickerson Collection, Vietnam Center and Archive. Nick Nickerson làm việc cho Department of the Army Special Photographic Office (DASPO) vậy là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Không có nhận xét nào: