14 tháng 8, 2012

Không ... lời

tranh: Xuân Linh

Một đêm trăng rằm lãng mạn.  Người nữ tự vệ canh gác.  Súng gắn lưỡi lê.  Quần đen, áo bà ba, khăn kẻ ô.

Trăng rằm, trời đẹp, thì chàng trai thấy xôn xao, có cảm xúc nảy nở trong mình.  Cầm hoa để tỏ tình nó ú oà lại gần cô ấy.

Có hai yếu tố bắt phải gặp nhau ở đây - tính bảo vệ tổ quốc và cảm giác tự nhiên của tuổi xuân thì.

Chú Cuội cười.  Vì sao?  Vì chàng trai ấy bị cô ấy phát hiện là không coi trọng nhiệm vụ chăng?  Còn cô ấy cũng là người chủ động bảo vệ trinh tiết của mình.  Cô ấy cũng chứng tỏ khí phách và làm đúng theo nhu cầu bảo đất nước và xây ra xã chủ nghĩa thời ấy.  Còn nữa cô ấy chứng tỏ sự bình đằng nam nữ trong xã hội mới.  Chàng trai không dũng khí này phải gọi là vô tích sự.

nguồn: Quân đội Nhân dân 5 tháng 1 1965, tr. 2

Không có nhận xét nào: