12 tháng 8, 2012

Defiant Pussy Riot Tell Court: We are Freer Than Those Who Prosecute Us

Shaun Walker, "Defiant Pussy Riot Tell Court: We are Freer Than Those Who Prosecute Us" [Ban Bướm Nổi Loạn thách thức nói với tòa án: chúng tôi tự do các kẻ khởi tố mình] The Independent August 9, 2012.

The three women compared their case to the show trials of the Stalin era and said that the "so-called court" could not destroy their personal freedom.

Ba phụ nữ này so sánh vụ của họ với các xử án giả bộ thời Stalin và nói rằng "cái gọi là tòa án" không thể nào tiêu diệt tự do riêng của họ


Nadezhda Tolokonnikova, 23, read out a statement peppered with references to Socrates, Nikolai Gogol, Alexander Solzhenitsyn and the Bible. "We are freer than those who are prosecuting us," said Ms Tolokonnikova. "We can say everything we want, and they have their mouths shut, and are puppets."

Nadeshda Tolohonnikova, 23 tuổi, phát biểu bản tuyên bố rải lên những lời tham khảo từ Socrates, Nikolai Gogol, Alexender Solzhenitsyn và Kinh Thánh. "Chúng tôi được tự do hơn những kẻ khởi tố mình," cô Tolokonnikova nói. "Chúng tôi có thể nói mọi điều mình muốn nói, còn chúng nó tự bịt mồm và làm bù nhìn."


Tôi đâu có biết nhạc của ban Pussy Riot (Bướm Nổi Loạn) nhưng họ thật sự có tính cách rock mạnh bạo nhất trên trải đất này. Ba phụ nữ dám nói, dám làm, và khao khát tự do.

 
nguồn ảnh: NME.

Không có nhận xét nào: