14 tháng 2, 2012

Fanfares annamites au Tonkin: [photographie de presse] / Agence MeurisseDàn nhạc kèn An Nam ở Đông Kinh. Nguồn: Bibliothèque nationale de France [Thư viện Quốc gia Pháp].

Không biết ảnh này được chụp ở đâu? Trên đồi - miền trung du? Ở vùng Hồng Gai? Chụp năm nào - trong những năm 1930? Tên người chỉ huy là gì? Các nhạc công trông trẻ - một vài người đứng trước thì trẻ lắm.

Không có nhận xét nào: