23 tháng 2, 2012

ảnh từ Philip M. Ackerman Collection (1968-9)Nhiều ảnh ở trên được chụp ở cái gọi là O'Club - chắc là Officers' Club (Cậu lạc bộ các sĩ quan). Nguồn ảnh là Philip M. Ackerman Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: