1 tháng 4, 2011

tấm ảnh của Robin B. Bartlett Collection

Thường lệ tôi không thích đăng những ảnh của các chiến sĩ Mỹ, nhưng các tấm ảnh của Robin B. Bartlett Collection (của Vietnam Center and Archive) có chất lượng mỹ thuật cao. Rất tiếc rằng không có thông tin liên quan các ảnh này - chỉ được đoán rằng đã được chụp ở Việt Nam.

1 nhận xét:

Robin Bartlett nói...

These photos are from my personal collection. They were taken in the vicinity of Quan Tri in I Corps and near the DMZ border when I was assigned as a combat Infantry platoon leader to the First Cav Division in 1968-69. Additional photos may be seen at:

http://www.virtualarchive.vietnam.ttu.edu/starweb/virtual/virtual/servlet.starweb?path=virtual/virtual/materials%5Fnew.web&search1=NAMIDF%3DN000184&search2=NAME%3DPhotograph%2A%20OR%20Slide%2A&format=format

Robin B. Bartlett
rbbartlett@aol.com