15 tháng 4, 2011

thêm ảnh của Darryl Henley Collection

Darryl Henley Collection / Vietnam Center and Library


Long Bình
Đường đi Biên Hòa
Giao thông đường Sài Gòn
Khu chợ Sài Gòn


Cảng Sài Gòn


Sông Sài Gòn


Nhà biệt thư
Cảnh nhìn từ nhà biệt thư

Không có nhận xét nào: