10 tháng 4, 2011

thêm ảnh Sài Gòn của Darryl Henley Collection

Ở trên là đại học nào?

Đây là pho tượng Hai Bà Trưng bị phá - năm 1966-7? Hình như tượng này bị phá vì hình dụng các bà Trưng rất giống Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Lệ Thúy.

Các ảnh này chắc được chụp năm 1966-7 gì đó. Nguồn Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive.

2 nhận xét:

huyvespa nói...

http://huyvespa.multiply.com/journal/item/695/695
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/685/685
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/683/683
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/677/677
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/675/675
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/673/673
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/668/668
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/666/666
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/663/663
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/657/657
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/641/641
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/634/634
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/631/631
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/623/623
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/621/621
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/569/569
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/568/568
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/557/557
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/551/551
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/523/523
http://huyvespa.multiply.com/journal/item/44/44

Nặc danh nói...

ĐH Y khoa Sài gòn, nay là ĐH Y Dược TPHCM