Ngày 18 tháng 04 năm 2011

tấm ảnh Sở thú Sài Gòn, sân golf, giao thông








































Nguồn: Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: