18 tháng 4, 2011

tấm ảnh Sở thú Sài Gòn, sân golf, giao thông
Nguồn: Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: