19 tháng 4, 2011

Thêm tấm ảnh của Dan Peckham Collection, cảnh chiến tranh


"Captured V.C. (Viet Cong) being interrogated on April 4th" [Việt Cộng bắt giữ đang bị hỏi dò ngày 4 tháng 4]

Nguồn: Dan Henley Collection, Vietnam Center and Archive. Bấm vào các ảnh để phóng đại.

Không có nhận xét nào: