14 tháng 4, 2011

Thêm tấm ảnh của Dan Peckham CollectionChắc Peckham là lính hải quân. Ông chụp nhiều ảnh đẹp, nhưng không để thông tin nào về nơi hay ngày tháng nào. Nguồn: Vietnam Center and Archive.

Đoạn 2


Bờ biển Vũng Tầu


Chợ Vũng Tầu


Một nhánh sông Sài Gòn


Gia Định

Không có nhận xét nào: