31 tháng 3, 2011

con bọ cánh cứng đầu vàng


Chú ấy sống ở Death Valley (thung lũng chết).

Không có nhận xét nào: