3 tháng 3, 2011

Thêm tấm ảnh của Randall Lee Foster Collection

Tôi không biết gì mấy về Randall Lee Foster. Tôi chỉ biết rằng gia đình ông biếu nhiều bản kính dương (slides) của ông chụp thời ông ở Viêt Nam cho lưu trữ Vietnam Center and Archive. Chắc ông Foster là một người lính vì nhiều tấm ảnh được chụp ở các bốt Mỹ.

Cách nhìn của Foster rất hay và ông chụp cả trắng và đen ở Việt Nam. Tôi cũng nên báo với quý độc giả rằng các ảnh ở dưới (kiểu "đen") không nên cho trẻ em coi.

Không có nhận xét nào: