26 tháng 2, 2011

3 tấm ảnh của Randall Lee Foster CollectionĐầu tháng tôi đã trình bày ba tấm ảnh của Randall Lee Foster chụp (nguồn: Virtual Vietnam Archive). Đây thêm 3 tấm ảnh của thời xưa ở miền Nam. Không có thông tin nào về nơi chụp, và các nhân vật được chụp. Tôi chỉ biết đây là dân Việt ở Việt Nam do một người lính Mỹ chụp cách đây hơn 40 năm.

Không có nhận xét nào: