4 tháng 2, 2011

3 tấm ảnh miền Nam ngày xưanguồn: Randall Lee Foster Collection, The Vietnam Archive, Texas Tech University

Vietnam Archive được giữ rất nhiều ảnh chụp ở Việt Nam thời chiến tranh. Rất đáng tiếc nhiều ảnh không được xuất bản với những chi tiết cần thiết như nơi chụp, ngày tháng năm chụp.

Tôi nghĩ ba tấm ảnh này không chụp ở Sài Gòn. Tôi chưa được biết đến rạp ciné Ánh Sáng ở Sài Gòn - có lẽ đây là rạp Ánh Sáng ở Phan Thiết (gọi là Nhà Văn hóa hiện nay?). Phim "Ces dames s'en melent" được sản xuất năm 1965.

Không có nhận xét nào: