6 tháng 2, 2011

Glas absint en een karaf (Ly rượu apxin và một bình) - Vincent Van Gogh (1886)

Là một công dân của nước giàu mạnh thì mình được một điều thú vị là xem nhiều bức tranh kiệt tác của thế giới. Tôi đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mình nhận rằng dân xứ Việt rất hạn chế về điều kiện xem hội họa toàn cầu.

Google Art Project là một công trình rất quan trọng cho các người muốn thưởng thức và hiểu biết về hội họa. Nếu mình không được đến thăm bức tranh thì bức tranh đến thăm mình. Hiện nay Google Art Project chưa chụp được nhiều tác phẩm, nhưng từng tác phẩm họ trình bày trên mạng đều có chất lượng xuất sắc.

Google đã chụp vài chụp bức tranh tại Van Gogh Museum ở Hà Lan (không biết bao giờ tôi sẽ được đến tận viên bảo tàng ấy).

Một tí dụ là Café table with absinthe (Bàn tiệm cà phê với rượu apxin) - tên thật là Glas absint en een karaf (Ly rượu apxin và một bình).

Chương trình này của google cho người xem được phóng đại hình ảnh này cho gần hơn.

Và gần hơn nữa để xem từng nét vẽ.

Không có nhận xét nào: